STM32F746G-DISCO - zwany również DISCOVERY trafił na naszą półkę do sprzedaży.